बँशीज ऑफ इनीशेरीन | Banshees of Inisherin Film Review in Marathi

उतरवायला लागलेले पॉरिक (कोलिन फॅरेल) आणि कॉल्म (ब्रॅण्डन ग्लिसन) हे दोघेही जिवलग मित्र. वर्षानुवर्षे एकमेकांना भेटणे, गप्पा मारणे, पब मध्ये दारू पिणे ही दिनचर्या ते नियमितपणे करत आलेले आहेत.अचानक एके दिवशी, काहीही विशेष घडलेले नसताना, कॉल्म पॉरिक ला सांगतो कि यापुढे आपला संबंध संपला. आपण एकमेकांशी बोलायचं नाही. Banshees of Inisherin Film Review in Marathi

स्टेशन एजंट- एक शहाणे दुःख | Station-agent-film-review-marathi

The Station Agent Film Review

तुमच्या आमच्या सारखाच असणारा फिन केवळ उंची मुळे लोकांच्या आकर्षणाचा आणि चेष्टेचा विषय होतो. फिनच्याच शब्दात सांगायचं तर “कधी कधी मला गंमत वाटते कि मला लोक कस पाहतात, कस वागवतात – खर तर मी एक अगदी साधी आणि कंटाळवाणी व्यक्ती आहे”.